Viktorky z Vysočiny

Přejít na obsah
Projekty>


Projekt

Smích
Pro
Nemocné1

Nemocnice-dětská oddělení – Prostřednictvím veselé pohádky vtáhneme děti do děje a tím je nenásilnou formou zapojíme do představení a alespoň na chvíli vykouzlíme úsměv na tváři. Při každé návštěvě doneseme dětem i drobné dárečky, aby měli malého talismánka pro štěstí.

Viktorky z Vysočiny
pomáhají a to nejen dětem z dětských domovů a sociálně slabým rodinám,
ale i nemocným, postiženým a starým občanům.Projekt „Smích pro nemocné“ je jeden z nových projektů, který vznikl na základě dlouholetých zkušeností s divadelní a filmovou tvorbou. Vzhledem k tomu, že naši členové  jsou i profesionální herci, pomohli nám vytvořit tento projekt, který má pomoci v tíživé situaci nemocným lidem, kterým není do smíchu.


Zaměřujeme se, především, na pomoc nemocným dětem a starým občanům, kteří potřebují psychickou podporu v nelehkých situacích, kdy bojují buď s dlouhodobou nemocí nebo samotou ve stáří.

PODPOŘTE
PROJEKTY A DĚTI

Číslo Účtu : 9288497028/5500


2

Léčebna dlouhodobě nemocných – Tématem v LDN bývá nejčastěji buď autorské čtení nebo scénky Jana Wericha či prosté vyprávění na téma, které si senioři navrhnou. Vzhledem k tomu, že máme v naší organizaci i vynikající zpěváky, českých i zahraničních interpretů.


Viktorky z Vysočiny
mají nachystaná divadelní představení, humorné scénky,
besídky i besedy, kterými potěší nemocné
nejen v nemocničních zařízeních, LDN, psychiatrických léčebnách,
ale i doma, pokud bude nemocný potřebovat.3

Psychiatrická zařízení – Pro psychiatrické léčebny máme připravené monodrama jedné herečky FRIDA K., které hraje profesionální herečka a slouží jako dramaterapie. Pacienti v psychiatrických léčebnách mají zájem o spolupráci s naší organizací a proto jsme se rozhodli založit divadelní spolek v psychiatrické léčebně v Jihlavě. Někteří pacienti tak mohou najít své uplatnění jako dobrovolníci, kteří dále budou s námi rozdávat radost těm, kteří to potřebují. Mohou tak najít smysl svého života.

Viktorky z Vysočiny
Přinášíme radost a ta je k nezaplacení, chceme vykouzlit úsměv i u lidí
v těžké životní chvíli a věříme, že najdeme podporu firem, obcí, měst, úřadů,
kterým nejsou lhostejné osudy lidí a podpoří tento smysluplný projekt.

Velice rádi, na oplátku, přivezeme radost a smích i do obcí,
měst a firem a pomůžeme např. při organizaci karnevalů,
dětských dnů, oslav i jubileí.


PODPOŘTE
PROJEKTY A DĚTI

Číslo Účtu : 9288497028/5500


Návrat na obsah